Goigs als sants Metges Cosme i Damià.

GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS SANT COSME I SANT DAMIÀ

Sants Cosme i Damià

Puig que per la vostra mà
dispensa Déu sa clemència:
Oh Sants Cosme i Damià,
Cureu-nos tota dolència.

D'Aràbia en una ciutat
nasquéreu, gloriosos Sants;
per naixement sou germans,
i sou germans per l'estat;
puig un i altre profressà
de medicina la ciència.

Més, però us agermanàreu
en la gràcia i la virtut
havent sempre els dos viscut
segons la llei que abraçàreu,
amb tal fervor que us donà
entre tots la preferència.
...Comentaris