Goigs a sant Basili el Gran o de Cesarea

GOIGS EN LLAHOR DE SANT BASILI 'L GRAN, BISBE Y DOCTOR. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 14 DE JUNY. COMPOSTS PER J.S. Any 1870.

Sant Basili el Gran o de Cesarea

De la ciencia rich tresor,
Héroe de la fé ardorós,
Basili bisbe y doctor,
Donéunos vostre socós.

Cesaréa n' alcansá
Ser lloch de vostra naxensa,
Hont la vostra ciencia immensa
Com sol clar la illuminá:
Desde noy vau demostrá
Un ingeni prodigiós.
...
Puix que ja del Criador
Goseu la real presencia
Mireunos sempre ab clemencia
Per refutar tot error;
Siau nostre intercessor
Devant de Deu poderós.

Font: bibliogoigs


Comentaris