Goigs a sant Julià. Cabrera, a l'Esquirol (Osona, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. JULIÀ MARTIR, PATRÓ DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE CABRERA. BISBAT DE VICH. Any 1842.

El màrtir sant Julià

Puig que la vida gustós
per Cristo vareu donar:
Sant Juliá gloriós
vullaunos sempre ajudar.

En Viena de Fransa nasquereu
de Pares mot Cristians,
la milícia emprenguereu
per confusió dels tirans;
soldat fort, y valerós,
fereu vida exemplar.

Del Tribuno Ferreól
foreu company militar,
qui volgué quedarse sol
per vostra vida librar
aconsellantvos gustós
procurasseu desertar.
...
Ja que per lo etern repós
sabereu ben pelear:
Sant Juliá gloriós
feu quel' pugam alcansar.


Església de Sant Julià de Cabrera.
Foto: Jordi Carceller Comas

Interior. Foto i més informació: artmedieval.net.


Comentaris