Goigs a la Mare de Déu del Carme

A LA MARE DE DEU DEL CARME. Any 1896.

Majòlica de la Mare de Déu del Carme. Foto: Josep Porcar.

Putx sou, pe' l que Vos implora
Consell, aussili y conort,
Del Carme Reina y Senyora
Salvéunos en vida y mort.

Nostre ser, santa María,
Á Vostres peus oferim,
Mentres que, de nit y dia,
Súplicas Vos dirigim,
Perque, ab ma benefactora,
Nos lliuréu de mala sort.
...
Cond nostr' esprit fassa via
D' est mond á l' eternitat
Siáu Vos la seua guia,
Perque vaja encaminad;
Vostra ensenya salvadora
Fará el tránsit dolç transport.Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Comentaris