Goigs al màrtir sant Romà. Brunyola (La Selva, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DEL INSIGNE MARTIR SANT ROMÁ. QUE SE CELEBRA LO DIA 9 DE AGOST.

Sant Romà l'Ostiari
Fou un empleat de la presó de Roma, convertit al cristianisme i mort màrtir a mitjan segle III. Els Goigs i la tradició diuen que Romà era un dels porters (ostiarii) que vigilaven la presó on va ésser Sant Llorenç. Aquest el va convertir i batejar i després va ésser martiritzat.

Cantarém vostres llahors
Martir de Deu molt amat:
Pregau á Jesus per nos
Romá benaventurat.

De nobles Pares nasquereu
y encara que gentils,
los seus depravats estils
per falsos los coneguereu;
ab divina llum entenguereu
de que anabau errat.
...
Al martiri de Sant Llorens
Vos hi estabau present,
fentne molt gran sentiment
de que patís tants torments;
suplicantli humilment
fosseu per éll batejat.
...
De pedra guardau los camps
y de tota tempestat,
en est veynat de armadans
ahont sou molt venerat;
siau nostre defensor
en tota necessitat.

Puig gosau de eterna gloria
dalt en lo Cel venerat:
Pregau á Jesus per nos
Romá benaventurat.

L'última estrofa dels Goigs ens indica la seva procedència: "veynat de armadans". Ermedans és el nom antic que es donava al veïnat avui conegut com "de sant Romà" dins el terme de Brunyola. Més informació d'aquesta toponímia i veïnat en l'article de Ricard Teixidor al nº23 (any 2011) de Quaderns de la Selva i que es pot llegir en aquest enllaç.

Uns altres Goigs a sant Romà de Brunyola en aquest enllaç...

Ermita de Sant Romà de Brunyola. Foto: Josep Maria

Sant Romà de Brunyola. Foto: Josep Maria

Interior de la capella el dia de l'aplec
Foto: Bisbat de Girona

Més informació de Sant Romà de Brunyola


Comentaris