Goigs a la Mare de Déu del Roser. Centelles (Osona, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE CANTEN ELS SEUS DEVOTS DE LA VILA DE CENTELLES. BISBAT DE VIC.

Capella de la Mare de Déu del Roser a l'església parroquial de Santa Coloma de Centelles. Foto: Parròquia de Centelles.

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria;
puix que Vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent,
quan us féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que, del cel, us trametia
Déu el Pare, que volia
fóssiu Mare del Roser.
...
No fou de menor estima
el goig de l'Esperit Sant,
que vingué de l'alta cima
al vostre Col·legi Sant,
i regnà aquell sant planter
que lo gran Déu elegia
per estar en companyia
del celestial Roser.
...
Puix mostreu vostre poder
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.Església parroquial de Santa Coloma de Centelles.
Foto: Enric.


Comentaris