Goigs al papa i màrtir sant Higini

GOIGS EN LLAHOR DE SANT HIGINI, PAPA Y MÁRTIR, QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 11 DE JANER. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA. Any 1870.

Sant Higini

Puix despediu resplandors
Desde 'l tron pontifical,
Destruhiu á tants errors,
Higini, papa immortal.

Quan insolent l' impietat
A la Esglesia persegueix,
Llavors Deu la proveheix
D' homes de gran santedat,
Que desfán lo plan malvat
Del enemich infernal.
...
Higini, elet del Senyor,
Nasqué en Grecia, terra noble,
Y un jorn del católich poble
Ha d' ésser para i Pastor:
Ell calmará lo dolor
De la Esglesia universal.
...Comentaris