Goigs al venerable Josep Torras i Bages, bisbe.

GOIGS EN HONOR DEL DOCTOR JOSEP TORRAS I BAGES, BISBE DE VIC I PATRIARCA ESPIRITUAL DE CATALUNYA.

El bisbe Josep Torras i Bages (les Cabanyes, Alt Penedès, 1846 - Vic, 1916)
Està obert el seu procés de beatificació des del 1931 i que ha anat superant diferents fases.

Repartiu, a cap de taula,
el Pa viu del Paradís,
Bisbe Torras, temple i aula
de la fe d'aquest país.

Molt a prop de Vilafranca,
vau tenir vostre bressol,
quan lluí verema blanca
entre el pàmpol tornassol.
El qui neix com planta acaule,
serà un jorn roure massís.
...
Amb esforç, virtuts encunya
l'esperit vostre fidel,
arrelat a Catalunya
i amb el cap mirant el cel.
Patriarca que emparaula
l'Aliança que ens unís.


El dia 7 d’abril de 1992 es reconegueren l’heroïcitat de les virtuts practicades pel bisbe Josep Torras i Bages. Per això, el decret del 13 de juny de 1992 ressalta que Torras i Bages fou «pastor insigne» i exercí lloablement el seu sacerdoci. Les seves obres sòcio-religioses i apologètiques «mostren el seu amor a l’Església, a la veritat i a la seva pàtria Catalunya i als seus costums cristians i culturals, de manera que amb raó és considerat com el veritable i principal autor cristià de “La Renaixença”.

Pregària per a demanar la glorificació del Dr. Torras i Bages:
Us preguem, Senyor, que aviat sigui declarat intercessor nostre en el Cel aquell que, amb les seves paraules de saviesa i exemples de santedat, fou Pastor insigne i Patriarca espiritual de la nostra terra.
Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us demanem.
Pare Nostre, Ave Maria, Glòria.


Comentaris