Goigs a sant Vicenç Ferrer. Sant Francesc Xavier (Formentera, Illes Balears).

GOTXOS A SANT VICENS FERRER QUE ES CANTAN EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL I POBLE DE SANT FRANCESC XAVIER, DE FORMENTERA (ILLES BALEARS). LA SEVA FESTA: 5 D'ABRIL.

Sant Vicenç Ferrer

Puix sou de Déu vertader
Apòstol de gran valor:
Sigueu nostro protector
gloriós Sant Vicens Ferrer.

Des d'infantet conservareu
la puresa virginal,
i per guardar-la lleal
en religió ens entrareu,
de Domingo eus vareu fer
religiós predicador.
...
Després d'haver predicat
en Barcelona eus trobareu,
i dos naus Vós enviareu
plenes de gra desitjat,
dant tot lo que ha de menesté
vostre devot amb hunor.


Església de Sant Francesc Xavier a Formentera
Foto: Marcin Janeczek

Interior. Foto: EvaLuengo1.


Comentaris