Goigs a l'abat sant Benet, patró d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs.

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS SANT BENET ABAT. Any 1964.
EDICIÓ PATROCINADA PER LA DELEGACIO DE L'ANABA* A CATALUNYA I BALEARS.
*ANABA: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Arqueólogos, posteriorment ANABAD.

Per vostra cèlica estada
on l'Etern us ha exalçat,
Sant Benet, santificada
resti l'obra que heu deixat.

Naixeu de noble llinatge
fill de pares molt fidels,
que enalteixen llur paratge
puix són sempre vers models.
Des d'infant dau acendrada
prova d'alta pietat.
...
D'arxivers, bibliotecaris
i arqueòlegs sou Patró;
custodis reliquiaris
dels tresors de l'antigor.
Amb vostra destra sagrada,
allunyeu-nos del pecat!


Edició del Principat d'Andorra
Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Sant Benet
Vitrall al Monestir de Montserrat
Foto: Josep Maria


Comentaris