Goigs a sant Rarimi. Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. RARÍMI, ARQUEBISBE Y MARTIR, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, BISBAT DE BARCELONA*. SA FESTA EN 12 DE OCTUBRE. Any 1883.
*Actualment Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Sant Rarimi de Càller (Sardenya, s. III) fou arquebisbe de Càller on morí màrtir. Es celebra el 12 d'octubre. El 1672 foren portades relíquies del sant a la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, i esdevingué compatró de la vila, juntament amb Sant Llorenç d'Osca. En la mateixa ciutat, el 12 d'octubre de 1685 es beneí una campana anomenada Rarímia en honor seu; la campana es va perdre l'any 1936, després de cremar l'església, quan fou fosa per fer-ne material de guerra, i el 12 d'octubre de 2000, es col·locà una nova campana amb el mateix nom.

Mártir é ínvicte Prelat
de esta Vila protector;
Rarími déunos favor
en tota necessitat.

En Cerdenya isla famósa
vegéreu la llum primera,
sent en la lley verdadera
per familia virtuósa
desde petit educat
ab cuydado lo major.
...
De allá una Reliquia vostra
á Sant Feliu concedida,
fóu per la Vila agrahida
rebuda de fe ab tal mostra,
que al punt fóreu aclamat
per compatró y protector.
...
En nostre últim combat
per vencer al tentador:
Rarími déunos favor
puig sóu lo nostre advocat.




GOIGS A SANT RARIMI ARQUEBISBE I MÀRTIR DE CÀLLER (SARDENYA). Any 1998. Adaptació de la lletra feta per Joana Raspall i música de Víctor Xufré.

Puix que sou al cel triomfant
i gaudiu d'eterna vida:
Oh! Rarimi, màrtir sant!
Socorreu aquell qui us crida.

El martiri vau patir,
Arquebisbe de Sardenya,
i per Crist vareu morir.
Sou exemple que ens ensenya,
per amor, morir lluitant
contra el mal i la mentida.
...
Sant Rarimi, compatró,
la parròquia vostra implora:
obsequieu-nos de Senyor
que estimem de cor tothora
Les virtuts que ens manquen tant,
repartiu-les sense mida.

Font: bibliogoigs

Parròquia de Sant Llorenç, ara Catedral de Sant Feliu de Llobregat
Foto: Pere López

La Festa de Tardor de Sant Feliu de Llobregat se celebra en honor al copatró de la ciutat, Sant Rarimi. Inicialment era coneguda com a Festa Major petita i se celebra al voltant del 12 d’octubre, dia del copatró.



Comentaris