Goigs a santa Eulàlia

GOIGS DE LA INCLITA VERGE I MARTIR SANTA EULALIA DE MERIDA

Santa Eulàlia de Mèrida

Puix que per nos elegida
Fóreu, Eulàlia, patrona:
Feu que juntament tingam
Ab vós del cel la corona.

En Mèrida venturosa
Fóreu nada, Verge Santa,
De Liberi filla amada,
Realçada en virtut tanta,
Volent ser martiritzada
Per la glòria que se us dóna.
...
En lo temps d'adversitats,
Vos pregam siau, Senyora,
També de nostres pecats
Perpètua Consoladora;
Als per Jesús nomenats
Que a la fi tingam la glòria.

No ens deixeu, Eulàlia santa,
En la nostra final hora:
Feu que juntament tingam
Ab vos del Cel la corona.
Comentaris