Goigs a la Mare de Déu de Vilarmilà. Llupià (Rosselló, Catalunya del Nord).

GOIGS EN ALABANÇA DE LA NATIVITAT DE LA VERGE SANTISSIMA, QU'ES CANTAN EN LA CAPELLA DE VILAR-MILAR.

Interior de l'ermita de Vilarmilà amb la imatge de la Mare de Déu.
Foto: sauvegardeartfrancais.fr

Puix que vos dignau, Senyora,
Als pecadors amparar;
Siau nostra Protectora,
Verge de Vilar-Milar.

Deu de immensa Magestat,
En proba de son amor,
Volgué, dins sa gran bondat.
Concedirvos son favor
De tota eternitat,
Volen aixi disposar.
...
Ja que tota la comarca,
Y sobre tot Llupia,
Del manná mistica-Arca,
Vos venen à visitar,
Serviavos, Reyna sagrada,
Vostra favor los donar.
...
Ja que de Deu sou la Mare,
No'ns vulgau desamparar;
Siau nostra Protectora,
Verge de Vilar-Milar.

Ermita o Capella de la Mare de Déu de Vilarmilà.
Foto: Claudefà.

Foto: Patrick Chabert


Comentaris