Goigs a sant Ramon de Penyafort

GOIGS DEL GLORIOS PARE SANT RAMON DE PENYA FORT.

Sant Ramon de Penyafort

De virtut immoble Roca,
digne de tot bon recort,
amparau al queus invoca,
Sant Ramon de Penyafort.

Molt gran fonch vostra doctrina,
mes major la santedat,
quant per la gracia divina
del mon foreu apartat:
de Predicadors es Lorde,
queus servi de de segur Port.
...
Puix de Celestial Corona
gozau en etern deport,
amparau al queus invoca,
Sant Ramon de Penyafort.
Comentaris