Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Perpinyà (Rosselló, França).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DELS DESEMPARATS.

Relleu de la Mare de Déu dels Desemparats (1469), procedent de l'antic hospital de la confraria de teixidors, situat a l'actual plaça del Puig, al final del carrer d'en Calce, on havia estat la capella de la Mare de Déu dels Desemparats de Perpinyà.
Foto: Enfo.

Puix la falta es reparada
Per vos del primer creat,
N'ons desemparéu, Sagrada
Mare dels Desemparats.

N'ons desemparéu, Electa
De tota la Trinitat,
Puix per esser tant perfecta,
Sou Mare del Increat,
Asso fou determinat,
Y a molts ántes dels creats.
...
N'ons desempareu, Estrella
Y guia del Firmament,
Pera aquella offerta bella
Dels tres Reys de Orient,
Devant de vos humilment
Los veréu tots tres postrats.
...
Puix que sou consola
De tot los desconsolats,
Valéu-nos Emperadora
Mare dels desemparats.


Cantonada del Carrer d'en Calce i la Plaça del Puig de Perpinyà amb el relleu de la Mare de Deu dels Desemparats que recorda on estava situada l'antiga capella. Foto: Google Maps.


Comentaris