Goigs a sant Tomàs d'Aquino

GOIGS DE SANT THOMAS DE AQUINO, DOCTOR QUINT DE LA IGLESIA. 
Goigs fets a Barcelona per l'estamper Joan Jolis a finals del s. XVII.

Sant Tomàs d'Aquino, prevere i doctor de l'Església (s. XIII). Ingressà en l'Orde Dominicà i completà els seus estudis a París i a Colònia, sota el mestratge de sant Albert el Gran. Gran filòsof i teòleg. La seva festa és el 28 de gener.

Digne de eterna memoria
Doctor Sant maravellòs,
Sant Thomàs honra, y gloria
dels Frares Predicadors.

Pera dir vostres grandesas
no basta humana eloquencia,
perque son vostras riquesas
Santedat, y Sapiencia:
no son cosas transitorias,
ni mundans vostres tresors.
...
Admirable en la Doctrina,
y en la Santedat major,
en la Escriptura Divina
foreu Sant, ans que Doctor:
puix vostra vida es notoria
feunos de èlla imitadors.
...
Teniunos en la memoria,
puix cantàm vostres llaors,
Sant Thomàs honra, y gloria
dels Frares Predicadors.


Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris