Himne i Ave a la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).

HIMNE A LA VERGE DE LA SALUT. 
Lletra d'En Marti Dot.

Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Llobregat.
Sobre l'altar de la Catedral de Sant Feliu, abans que sigui portada en processó fins a l'ermita. Foto: Calaix de sastre.

I

Celestial Senyora:
Avui Sant Feliu
s'ha vestit de festa
per què Vos veniu.

Quan la Jardinera
baixa al seu jardí,
totes les poncelles
hi volen florir.

Vos sou l'Advocada
del baix Llobregat;
beneiu, Senyora
la nostra ciutat.

Verge Miraclera:
De vostra virtut
Els malalts esperen
conçol i salut.

II

Avui, tot ens sembla
més clar i lluminós:
i és que entre nosaltres
us hi trobeu Vos.

De la vostra ermita
curt és el camí,
per què tots nosaltres
hi poguem venir.

La fe en nostra Verge
no s'ha pas perdut;
per això ens agrada
pujar a La Salut.

Si us deixem Maria
adéu no us diem;
Diem: ¡A reveure!
Per què tornarem.


AVE A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.
Lletra de Mn. Manuel Pal.

De Jesús sou Mare
i és Ell la Salut,
i en Vós els cors troben
Remei i Virtut.
Ave, ave...

Si salut vol l'ànima,
també en vol el cos,
i esperem haver-ne,
oh Verge, per Vós.
Ave, ave...

D'alguna manera
malalts ens sentim.
Només l'amor cura
i en Vós el tenim.
Ave, ave...

L'amor d'una mare
vetlla sempre el fill.
De pecat guardeu-nos
i de tot perill.
Ave, ave...

Treball i alegria
i esperança i fe,
que mai no li manquin
a qui a veure-us ve.
Ave, ave...

Des de vostra ermita
tothom beneïu,
i entre tots els pobles
primer Sant Feliu.
Ave, ave...

Santa Creu d'Olorda
sempre us ha honorat,
bé ho diu la capella
que us ha dedicat.
Ave, ave...

Famílies i empreses
i petits i grans...,
la germanor ens faci
Més bons catalans.
Ave, ave...

La festa ens aplega,
Mare, entorn de Vós.
Del cor a Déu s'alcin
vius precs i llaors.
Ave, ave...


Goigs a la Mare de Déu de la Salut de Sant Feliu de Llobregat...

         
Interior de l'ermita de la Salut
Foto: Quimsedo.

Ermita de la Salut, al parc de Collserola i de la parròquia de Santa Creu d'Olorda.
Foto: Quimsedo.
Comentaris