Goigs a sant Judes Tadeu (en castellà)

GOZOS AL GLORIOSO APOSTOL SAN JUDAS THADEO.

Sant Judes Tadeu, Judes de Jaume o Judes el Zelota
es celebra el 28 d'octubre

Pues sois, Apostol Sagrado,
norte fixo à nuestros votos,
hazed que vuestros devotos
salgan todos de pecado.

Canà fuè quien te diò suelo,
mas con tu hermano Simòn,
llevais de la Fè el timòn,
como Pilotos del Cielo:
Y pues deveis tal desvelo
al que os llamò con cuydado.
...
A quien te tiene en memoria,
ò Judas esclarecido!
pues eres de Dios valido,
haz que consiga la Gloria:
Y en la virtud transitoria
de bienes quede colmado.


Sant Simó apòstol, venerat el 28 d'octubre al costat de Sant Judes Tadeu, que segons
la tradició van evangelitzar junts Pèrsia i Armènia, on van ser martiritzats.

El martiri de Sant Judes Tadeu, a la Chronica editada a Nuremberg el 1493.
Imatge extreta de la viquipedia.

Sant Judes és invocat en situacions desesperades o de solució impossible, ja que a l'Epístola de Judes es remarca que el fidel ha de perseverar quan les circumstàncies són difícils i dures. És conegut com el patró de les causes perdudes. Una altra versió diu que aquest patronatge ve de la confusió amb Judes Iscariot: com que la veneració a l'apòstol traïdor no era permesa, només l'invocaven aquells que es trobaven en una situació desesperada.

.

Comentaris