Goigs a sant Grau. Sant Esteve d'en Bas a la Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS ABAT SANT GRAU QUE AMB SINGULAR DEVOCIO ES VENERA EN LA CAPELLA DE SANTA MARGARIDA DE LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE BAS. BISBAT DE GIRONA. Any 1953.

Sant Grau

Puix el Senyor vos confia
Dels tresors divins la clau:
Als devots que vos imploren
Socorreu, gloriós Sant Grau.

Vostres mèrits portentosos
Resplandeixen en tal grau
Que's tenen per venturosos
Tots quants pobles amparau;
De febres i malalties
De tots mals els deslliurau.
...
No sabent com pagà'l poble
De Sant Esteve de Bas,
Els favors que amb cor tan noble
Li ha alcançat vostre braç,
Vos col·locà a aquesta ermita
Perquè en tot temps l'ajudau.

Vostre capella adornada
D'un nou magnífic altar,
Serà en tot temps visitada
Amb devoció singular;
Sí, vinguen tots a porfia
Poderós tot ho lograu.Ermita de Santa Margarida, a La Dou de Sant Esteve d'en Bas.
Foto: Arnau Brosa.


Comentaris