Goigs a la Mare de Déu del Pilar. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL PILAR QUE'S CANTAN EN LA CAPELLA DE LA SEU DE VICH.

Mare de Déu del Pilar a la Catedral de Vic.
Foto: Pep Salvà al bloc Imatges de Maria.

Puix que á Espanya heu volgut dar
penyora del cel baxada,
no'ns dexéu mare estimada
Verge Santa del Pilar.

Vingué Sant Jaume 'l Major
cumplint vostre manament
á las terras d'Occident
per portarnos la llavor
de la fe que ab tant amor
vostre Fill ab sanch regá.
...
Volgué lo Bisbe Veyan
que vostra imatge adorada
fos també en Vich venerada
ab un afecte constant,
eix altar edificant
font de salut ens doná!
...


La Seu o Catedral de Vic. Foto: Josep Maria.

Capella de la Mare de Déu del Pilar a la Catedral de Vic. Foto: Enric.


Comentaris