Goigs a sant Lluc evangelista

GOIGS DEL GLORIÓS SANT LLUCH.
COMPOSTS PER M.G.P. SA FESTA Á 18 D'OCTUBRE.

Sant Lluc evangelista

Puig que Deu vos ha exalsat
fentvos gosar de sa vista:
ó Sant Lluch Evangelista,
siau Vos nostre advocat.

Pintor foreu excel·lent,
molt entés en medicina,
clar mirall en la doctrina,
en santedat eminent.
Per axó sou de la gent
en rahó sempre llohat.
...
Familiarment ab Maria
conversavau, gloriós Sant,
tenint la dicha molt gran
d'estar en sa companya:
flames llavors despedia
Lo cor d'amor abrasat.
...Comentaris