Goigs a sant Ramon Nonat. Sant Esteve d'en Bas a la Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS PARE S. RAMON NONAT. Any 1905.

Sant Ramon Nonat

Puig que tanta gran virtut
Déu del Cel vos ha donat:
Vullaunos donar salut, 
Pare Sant Ramon Nonat.

Vostre naixement benigne
Fou en lo lloch nomenat,
De Portell en la Sagarra
Que os tenen per advocat;
Alcansaunos, puig sou digne
De gosar quius ha criat,
Que'ns done salut y vida.
...
Sempre lo darrer diumenge,
Que de Agost es nomenat
Vostra festa es celebrada
Ab molt gran solemnitat:
Los vehins de Sant Esteve
De Bas, y son Viscondat
Venen ab grans prometensas
A Vos Sant Ramón Nonat.
...
Suplicamvos gloriós
Pare Sant Ramón Nonat,
Que de tot mal perillós
Guardéu quant seréu cridat.


Església parroquial de Sant Esteve d'en Bas.
Foto: Wamito.


Comentaris