Goigs a sant Quintí. Sant Esteve d'en Bas a la Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS EN HONOR Y GLORIA DE ST. QUINTÍ MÁRTIR.

Sant Quintí a l'ermita de la Vall d'en Bas.
Retall d'una foto de Ricard Ballo.

Perque pugàm tots cantar,
vostres llahors ab bon fi:
Vullaunos sempre ajudar
Mártir gloriós Sant Quintí.

Romà y d'una gran noblesa,
fill de Zeno Senador,
de Cristo Predicador,
deixant del mon la riquesa,
á Fransa vareu passar,
pera la gent convertir.
...
La ruptura mes fatal,
es de la Divina Lley,
la contrició es lo remei
ab confessió sacramental
perque pugam recobrar,
la gracia de Deu així.

Per mereixer alcansar
la gloria en nostre ultim fi:
Dignauvos per nos pregar
Mártir gloriós Sant Quintí.


Ermita de Sant Quintí a la Vall d'en Bas.
Foto: Maria Rosa Ferre.

Interior. Foto: Catalunya Medieval.


Comentaris