Goigs a sant Blai. El Querforadat al municipi de Cava (Alt Urgell, Lleida).

GOIGS DEL GLORIÓS S. BLAS BISBE Y MÁRTIR QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE S. GENÍS DEL QUER FORADAT.

Sant Blai

Sant Blas puig que ja sabeu
Que tenim vostra memoria:
Vullau á Jesus pregar
Que'ns tinga misericordia.

No mireu nostres errors
Ni nostres defalliments,
Sino que vullau ohir
Las pregarias de las gents;
Siau nostre intercessor
Per gosar de eterna gloria.

Tot lo poble de Alquer
Vos té gran devoció,
Puig li serviu de advocat
Devant de nostre Senyor,
Alcansaunos tot favor,
Daunos gracia y despues gloria.
...
Puig que tan poder teniu
Y estau en alta gloria:
Vullau á Jesus pregar
Que'ns tinga misericordia.


Església de Sant Genís del Quer o del Querforadat.
Foto: Àngela Llop.

Foto: Ferran Llorens


Comentaris