Goigs a sant Grau. L'Estela a Cabanelles (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT GRAU DEL QUAL SE'N VENERAN RELIQUIAS EN LA PARROQUIA DE STA. MARIA DE LA ESTELA. BISBAT DE GIRONA. Any 1899.

Sant Grau

Puig que als devots que 'us imploran
Favors divins alcansau,
Protegiunos ara' y sempre
Portentós abat sant Grau.

De noble llinatge fill
Qu' honra la terra de Fransa,
Ja de tots mereix lloansa
De vostra infantesa 'l brill;
Puig, de virtut clar espill,
Exemple á tothom donau.
...
A tal do reconeguda,
Des que de Roma ha vingut,
La Estela y comarca acut
A demanar vostra ajuda
Prenda ab tal amor volguda,
Doni á tots salut y pau.

En aquesta iglesia hermosa,
Pregam los vostres devots
Prop la Verge, que es de tots
Mare tendra y carinyosa,
Obtingueunos mort ditxosa,
Puig d'Ella tant prop estau.

Als devots qu' en vos confian
Tresors divins alcansau!
Socorreunos ara y sempre
Protentós abat, sant Grau.


Església de Santa Maria de l'Estela amb l'antiga rectoria. Antiga parròquia que tingué culte fins a l'any 1936 i actualment està en desús, si bé una vegada a l'any es continua fent un aplec. Foto: Joana Argerich.

Interior. Foto: Jacob Casquete a poblesdecatalunya.cat.


Comentaris