Goigs a sant Lluc patró del Gremi de l'Art Religiós. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIÓS EVANGELISTA SANT LLUC PATRÓ DEL GREMI DE L'ART RELIGIÓS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. SA FESTA EL 18 D'OCTUBRE.

Sant Lluc

Puix la vostra santa imatge
és del Gremi ric present,
oh Sant Lluc!, vostre mestratge
faci l'Art de fe vivent.

Marxeu sol per la drecera,
que s'allunya de l'abim,
puix s'ha fos vostra ceguera
a l'esclat de llum sublim
del verb càlid i guiatge
de l'Apòstol eminent.

Metge sou, i aquest ofici
practicat amb devoció
no us destorba l'exercici
de l'art noble d'escultor;
el cisell ha fet la imatge
de Maria pulcrament.
...
I crear imatges belles
són, oh Sant!, nostres afers:
com eixam d'hàbils abelles
dintre el rusc, en els tallers,
laborem perquè l'estatge
divinal sigui plaent.
...

Comentaris