Goigs a la Mare de Déu de la Salut. Font de la Salut a Olot (Garrotxa, Girona).

GOIGS A LLAOR DE NTRA. SENYORA DE LA SALUT. ES CANTEN A LA CAPELLA DE LA "FONT DE LA SALUT", VALL D'OLOT, BISBAT DE GIRONA.

Sobre la Font de la Salut hi ha una fornícula amb una petita imatge de la Mare de Déu de la Salut que sempre està envoltada de flors i llànties.
Foto: Dora Salvador al bloc fontsaigua.

Puix sou mare del Senyor
de la Salut Verge pia:
En tot dol i malaltia
deu-nos auxili i favor.

Expirant, ja dessagnat,
vostre fill, en la creu dura
de salut una font pura
va brollar del Cor Sagrat,
quan amb inhumà furor
el soldat Llongí el feria.
...
A la falda de Batet
que d'Olot n'és la delícia
per a tenir-vos propícia
eixa Capella us han fet;
de l'aigua del vostre amor
font de salut sempre sia.
...
Mare del formós Amor
dels cors fidels alegria:
En tot dol i malaltia
deu-nos auxili i favor.

Goigs editats en recordança de la benedicció i col·locació de la imatge el dia 10 de novembre de 1957.

La Font de la Salut d'Olot, cap al costat que dóna a Batet. Font popular vinculada al barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat. L'aigua prové de les escorrenties del volcà Bisaroques i per tant l'atribució de propietats curatives i favorables. Al costat de la font hi ha una petita fornícula amb la imatge de la Mare de Déu que dona nom al lloc. Foto: RIANEL.


Comentaris

Publica un comentari a l'entrada