Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Blanes (Selva, Girona).

GOIGS EN ALABANZA DE NTRA. SRA. DELS DESAMPARATS, QUE ES VENERADA EN LO CONVENT DE PARES CAPUTXINS DE BLANES.


¡O Dolza Verge Maria!
Mare pia,
Amparau prest, y en tota hora
al afligit queus implora.

Del Cel sou la tresorera,
limosnera,
que las gracias alcansau;
y à mans plenas las donau
de manera,
que à ningú quexós dexáu,
si en Vos de veras confia,
Reyna mia.
...
Vostra Imatge venerable,
y admirable
es nostra consolació;
y'ns infundeix devoció
molt notable:
Al mirarla ab atenció
los cors se omplen de alegria,
gran Maria.
...
Reyna soberana, y pia,
¡ò Maria!
Amparau prest, y en tota hora
al afligit queus implora.


Convent edificat l'any 1583 a redós de l’ermita de santa Anna, patrona de Blanes. L’any 1626 es reedificà i amplià l’edifici conventual. Una mica més tard, en el 1631 es beneí un retaule que pintà l’artista genovès Battista Palma dedicat a santa Anna. Per mor de les lleis d’exclaustració de la centúria dinovena, els frares caputxins hagueren d’abandonar el més bell i emblemàtic dels seus convents a Catalunya el dia 2 d’agost de 1835. L’escriptor i terciari franciscà, Joaquim Ruyra, immortalitzà aquest convent blanenc en la bellíssima i insuperable narració titulada Les coses benignes (1925). "El convent" i la "punta de Santa Anna", dos llocs emblemàtics dels blanencs.

Convent i ermita de santa Anna, a Blanes


Comentaris