Goigs a sant Grau. Ermita de Sant Simplici a la Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS ABAT S. GRAU QUE AB SINGULAR DEVOCIÓ SE VENERA EN LA CAPELLA DE SANT SIMPLÍ DE LA PARRÒQUIA DE HOSTALETS DE BAS. BISBAT DE GIRONA.

Sant Grau

Puig lo Senyor vos confia
Dels tresors divins la clau:
Als devots que vos imploran
Socorréu, gloriós Sant Grau.

Vostres mèrits portentosos
Resplandeixen en tal grau,
Que's tenen per venturosos
Tots quants pobles amparáu;
De febres y malalties
De tots mals los deslliuráu.
...
No sabent com pagá'l poble
D'Hostalets de Bas,
Los favors que ab cor tan noble
L'hi ha alcansat vostre brás,
Vos colocá en esta hermita
Perque en tot temps l'ajudáu.
...Comentaris