Goigs a santa Úrsula. El Sallent de Santa Pau (Garrotxa, Girona).

GOIGS DE SANTA ÚRSULA VERGE Y MÁRTIR QUE SE VENERA EN LA PARROQUIA DE SANT VICENS DEL SELLENT, BISBAT DE GERONA.

Santa Úrsula

Puig que os mirau coronada
en la cort celestial,
asistiu á tot mortal
Ursula Verge Sagrada.

Hibernia fou vostre orient
quant á Christo coneixia,
hont ab real sanch resplandia
vostre solar excelent;
pero al ser de Christo amada
fou la ditxa mes cabal.
...
Aquest poble vos venera
ab molta devoció,
y baix la protecció
de vostre poder espera;
la gent de Vos amparada
será libre de tot mal.

Puig que sou fina advocada
devant de Deu Eternal:
asistiu á tot mortal
Ursula Verge y Sagrada.Església de Sant Vicenç del Sallent (Santa Pau)


Comentaris