Goigs a sant Jordi, patró de Sant Jordi Desvalls (Gironès, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MÁRTIR, Y ESPOS DIGNISSIM DE JESU-CHRIST SANT JORDI, PATRÓ DEL PRINCIPAT DE CATHALUNYA, Y SINGULAR TITULAR DEL POBLE ANOMENAT SANT JORDI DESVALLS, BISBAT DE GIRONA. Any 1929.

Imatge de Sant Jordi a l'església de Sant Jordi Desvalls

Martyr sou de Deu amat
y de Jesus, digne espós:
Pregau per los de aquest Poble
Sant Jordi molt Gloriós.

En Cappadocia nasquereu
de Nobles Pares y opulents,
en la qual progressos fereu
de virtuts molt excelents;
estas foren los intents
y vostre caudal ditxós.

Essent de molt poca edat,
vostres bens ab gran amor,
dau als Pobres resignat,
per seguir al Redemptor,
per lograr millor tresor
vos mostrareu generós.
...
Puix que en tots nostres treballs
sou nostre Advocat ditxós:
als fills del Poble Desvalls
socorreu sempre amorós.


Font: Biblioteca de Catalunya

Uns altres Goigs a sant Jordi de Sant Jordi Desvalls...

El poble de Sant Jordi Desvalls amb l'església parroquial de Sant Jordi.

Façana i entrada a l'església. Foto: Lluís Serra Roura.


Comentaris