Goigs a sant Albert de Sicília

GOIGS DEL GRAN TAUMATURGO CARMELITA SANT ALBERT DE SICILIA, CONFESSOR, SA FESTA EN 7 DE AGOST.

Sant Albert de Sicília

De Sicilia, sol hermós,
en tot lo mon celebrat:
Al que os prega atribulat
ohiu, Sant Albert gloriós.

Avans ja del naixament,
á vostra mare piadosa
com ciri de llum hermosa
os mostrá lo Omnipotent;
á aquest mon vinguéreu Vos
ja á la Verge consagrat.
...
La vostra aygua peregrina
si ab fe beuhen los malalts,
troban que es per tots els mals
la especial medicina,
perque lo Totpoderós
tal virtut li ha donat.

De puresa lliri hermós,
del mon al cel trasplantat:
Al que os prega atribulat
ohiu, Sant Albert gloriós.Comentaris