Càntic de la peregrinació de Mallorca a Lourdes, de mn. Miquel Costa i Llobera.

Gruta de Masabielle, on l'any 1858 s'hi va aparèixer la Mare de Déu.
Foto: Josep Maria.

Cantem ara de Lourdes la glòria
que en totes les llengües confessa ja el món,
testimoni facem a la història
que clara i senzilla los savis confon.

Maria que esclafa
la serp verinosa
en terra ditxosa
los peus ha posat,
i font de prodigis
de vida i fe clara
del segle a la cara
pel món ha brollat!

Dins Lourdes obscura
nasqué Bernadeta,
senzilla violeta
que Déu va escollir;
que sempre per medi
d'humils i de pobres
de Déu les grans obres
se volen obrir.

Oh verge senzilla
feliç que cregueres,
ditxosa que veres
la blanca visió!
En èxtasi fondo
la gent t'admirava,
Maria aspirava
ta casta oració.

Al món respongueres,
oh càndida nina,
valor d'heroïna
la Verge et donà,
complí les promeses
que et féu generosa;
la font prodigiosa
s'obrí per ta mà.

Oh glòria del Gave,
humil Bernadeta,
pel món tan pobreta,
tan rica de Déu!
Aroma deixares
que el cor mos conforta,...
Rep-mos a la porta
del temple que és teu.

I Vós, oh gran Reina!
oïu vostra filla;
vos prega per l'illa
que tant estimau:
guardau de Mallorca
ses nobles riberes,
ses grans oliveres
que ho sien de pau!

També per la França
pregam, oh Senyora!
Si és gran pecadora
té el cor generós.
Pregam per l'Espanya
malalta i retuda:
sa fe combatuda
posam davant Vós.

Pregam per l'Església
arreu perseguida,
pregam per la vida
del savi Pastor;
pregam pel qui peca
pel qui sofreix massa...
Per tots quants abraça
la llei de l'amor!

Santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Foto: Josep Maria.Comentaris