Goigs a sant Josep

GOIGS EN LLAOR DEL INSIGNE PROTECTOR DE LA IGLESIA Y ADVOCAT DE PECADORS; GLORIOSISSIM PATRIARCA S. JOSEPH; VENERAT AB MÒLTA DEVOCIÓ EN CASI TOTS LOS POBLES DEL ORBE CATÓLICH.

Sant Josep
Imatge del Monestir de Clarisses d'Arizkun (Navarra). Foto: Josep Maria.

Protector molt gloriós
De Jesús y de Maria;
Sant Joseph vos vida mia,
Socorréu als pecadors.

Ja desde l'eternitat,
Dèu lo pare en vos tenía
Als designis que cumplía,
Sobre lo sèu Fill amat;
Féuvos náixer adornat
De justicia ab los primors.
...
En los paraís de Dèu,
Vos sòu l'home afortunat:
Teníu María al costat
Y á Jesús unich fill sèu:
Donchs Joseph allí preguéu
Per est poble, piadós.
...Comentaris