Goigs a sant Antoní de Florència

GOIGS EN LLAHOR DE S' ANTONINO ARQUEBISBE DE FLORENCIA. PATRÓ DEL DEGÁ DELS GOJISTES DE BARCELONA D. ANTONINO ATZET. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 10 DE MAIG. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA. Any 1869.

Sant Antoní de Florència.
Foto: Jordi Ferrer.

Puix de pobres vos pertoca
lo nom de pare amorós:
Socorreu al que us invoca
Sant Antonino gloriós.

Fou vostra patria Florencia,
Y no 'm causa maravella
Qu' en sos jardins flor tant bella
Eczalés meliflua essencia:
Donant á Deu complacencia
Aroma tant savorós.
...
¡Oh gran Sant! hermós floró
Del Orde Dominicá
Socorreu aquest Degá
Puix que sou lo seu patró:
Doneuli ara protecció
Y en el cel l'etern repós.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


Comentaris