Goigs a sant Juníper Serra

Sant Juníper Serra
Nascut a Petra (Mallorca) l'any 1713. Va morir missioner a l'Alta Califòrnia el 1784.
Va ser beatificat l'any 1988 i canonitzat l'any 2015. La seva festa, el 28 d'agost.

Tot Mallorca vos venera;
Califòrnia, amb gran amor:
dau-nos fe missionera,
benaurat fra Ginebró.

Fill de nostra pagesia,
Petra al món vos acollí,
i creixeu amb alegria
just tocant Sant Bernadí.
Clarejà a l'hora primera
la fervent vocació.
...
Del zel que tot vos abranda,
Mèxic té el primer delit,
però pres: de l'altra banda
Califòrnia llança el crit:
"Recorreu-me la ribera,
plantau-m'hi bona llavor".
...
Donau la passa darrera
de Carmel a Crist, Senyor.
Dau-nos fe missionera,
benaurat fra Ginebró.

Goigs de la Canonització (2015)

Goigs de la beatificació (1988)

Comentaris