Goigs a la Mare de Déu del Roser. Argentona (Maresme, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER VENERADA AL CARRER DELS ROSERS D'ARGENTONA.

Mare de Déu del Roser en una fornícula al carrer Rosers d'Argentona
Foto: Google Maps

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria;
puig la vostra Senyoria
es la Verge del Roser.

Vostra imatge, s'ha de dir,
es cosa molt admirable
obra d'un argentoní,
fruit d'amor, casi un miracle
Amb fervor esculturada
en pedra, per un fuster,
sigui la veu escoltada
que ens mena vers lo Roser.
...
Argentona ja us venera
desde'l temps de l'antigor
ni pot ser d'altra manera
sent Domingo el co-patró.
Mes ja que en aquest carrer
un tron us havem alçat:
Protegiu tot el veinat
Verge i Mare del Roser.

Puig mostrau vostre poder
fent miracles cada dia:
Preservau, Verge Maria
als Confrares del Roser.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris