Goigs a sant Pius V Papa

GOIGS DEL BEATO PIO PAPA QUINT DEL ORDE DE SANT DOMINGO. Any 1679 i 1681.

Sant Pius V, Papa

Pus que sou tant gran Pastor
nostres mals anau sentint,
siau nostre Protector
glorios Papa Pio Quint.

De Pares pobres honrats
và ser vostre naxament,
pero ben afortunats
criantvos perfetament:
de Deu amor, y temor
vostra anima cumplint.
...
Passareu de aquesta vida
ab mols portentos ya fets,
y ara los feu sens mida
als quius demanen discrets:
puix teniu tant gran tresor
anaulo donchs repartint.

Pus que sou tant del Senyor
obligantlo ya vivint
siau nostre intercessor
glorios Papa Pio Quint.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera, extreta del bloc bibliogoigs


Comentaris