Peticions a Jesús Eucaristia per a després de combregar

I ara, Senyor, ja que heu vingut per al meu bé, permeteu-me que us demani mercès llargament.
La primera cosa que us demano és la vostra glòria i la meva salvació. Tot el que no sigui això, ho tinc per res. I com que l'únic que pot privar-me d'obtenir aquestes dues gràcies és el pecat, us demano també perdó pels meus pecats; feu-me la gràcia que en tingui sempre gran contrició i dolor, que senti una interna confusió i vergonya de mi mateix, i un íntim horror al pecat i a qualsevol desordre dels meus pensaments, paraules, obres o afectes.

Per a salvar-me, no sols us demano totes les gràcies necessàries i convenients al meu estat, sinó que me les concediu ben abundoses. Feu que jo hi correspongui fidelment, fins a les més petites, si així poden anomenar-se. Concediu-me de correspondre-hi constantment fins a morir, que és la gràcia de les gràcies: la perseverança final. I com que sé que els mitjans per a obtenir aquesta gràcia són l'esperit i la pràctica de l'oració i del sacrifici o mortificació, feu, Senyor, que jo sigui ben constant en posar-hi aquests mitjans.
Però, permeteu-me que demani encara altres virtuts. La primera és una fe viva i pràctica, que es manifesti en tots els actes de la meva vida. Concediu-me una esperança fermíssima, invencible, que el mateix em faci fugir de la desconfiança i desesperació, que de la presumpció vana i temerària; emperò que em faci esperar contra tota esperança, sempre, en tota cosa i per damunt de tot. Sobretot, concediu-me, Senyor, la virtut d'una caritat ardentíssima i perfecta que em faci estimar-vos amb l'amor més gran, més pur, més constant, més sacrificat, més generós, més desinteressat i més intens que sigui possible.
Atorgueu-me també la gràcia de tenir un gran amor a la Verge Santíssima, i que l'honori de tot cor amb una devoció vertadera i filial.
I com que la caritat que us demano vull que sigui perfecta, concediu-me també que tingui així mateix caritat amb el pròxim, i que aquesta dimani d'un zel ardent per la salvació de les ànimes i per la vostra major glòria. Que practiqui les obres de misericòrdia, espirituals i corporals; que tracti sempre el meu proïsme amb amabilitat cordial; que sàpiga perdonar les ofenses que se'm facin, i estimar els amics, i fins els enemics.
Doneu-me una vertadera humilitat, que és el fonament de totes les virtuts; la virtut angelical de la santa puresa, que és el perfum de santedat. Doneu-me la pau espiritual i l'alegria de l'ànima, pròpia dels sants cristians, amb una senzillesa d'infant i una perfecta obediència, que em farà semblant a Vós.
Les meves súpliques, Senyor, encara no s'han acabat. Us he de fer confidències de les meves intimitats, de tot allò que veieu que em neguiteja, em preocupa i em fa sofrir. (...)
Ja sé, Senyor, que us demano molt; també sé que és molt més encara el que Vós em voleu donar.
També us he de demanar favors i gràcies per als altres; primer de tot pels que més he d'estimar. (...) Feu que ens trobem, sense faltar-n'hi un a la vostra benaurada companyia. Recordeu-vos de les ànimes del Purgatori: d'aquelles que tinc més obligació d'encomanar-vos, i de les que estan més abandonades. (...)
Tingueu pietat i misericòrdia dels pecadors, que són el martiri del vostre Cor, especialment per (...). Us demano també pels justos i sants, perquè perseverin en la virtut i en la vostra gràcia, per l'Església Catòlica, pel Papa i tot l'estament sacerdotal, per la meva pàtria.

Poso per intercessors meus, a Vós mateix, bon Jesús Sagramentat, a la Verge Santíssima, Mare vostra i mare meva, a Sant Josep, al meu Àngel de la Guarda, a tots els àngels i sants, i en particular als sants (...) als quals tinc una devoció particular.
Recordeu-vos sovint d les meves ofrenes i propòsits, i doneu-me la vostra gràcia per a complir-los. Però ara no em deixeu marxar sense donar-me abans la vostra benedicció divina, penyora i senyal de salvaguarda. En nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant.
Així sia.

Comentaris