Actes breus d'acció de gràcies per la Sagrada Comunió

La Mare de Déi i la Sagrada Eucaristia
ACTE DE FE. — Senyor meu Jesucrist, jo crec que Vós esteu vertaderament en mi, amb el vostre Cos, Sang, Ànima i Divinitat; i humiliat en el meu no res, us adoro profundament com el meu Déu i Senyor.

ACTE D'ESPERANÇA. — Senyor, ja que haveu vingut a la meva ànima, feu que jo no us en tregui mai amb el pecat, ans bé hi sigueu sempre amb la vostra santa gràcia. Així ho espero de la vostra bondat i misericòrdia.

ACTE DE CARITAT. — Senyor, Déu meu, us estimo tant com sé i tant com puc, i desitjo amar-vos sempre més i més; feu que us estimi sobre totes les coses, ara i sempre, pels segles dels segles.

ACTE D'OFERIMENT. — Senyor, ja que us haveu donat tot a mi, jo em dono tot a Vós, us ofereixo el cor i l'ànima meva, us consagro tota la meva vida i vull ésser vostre per tota l'eternitat.

ACTE DE PETICIÓ. — Senyor, doneu-me totes les gràcies espirituals i temporals que coneixeu que convenen a la meva ànima; socorreu els meus parents i benefactors, amics i superiors, i deslliureu les santes ànimes del Purgatori.

ACTE D'ADORACIÓ. — Bon Jesús, Déu i home vertader, present dintre meu per la Sagrada Eucaristia, jo us adoro, unit espiritualment a tots els sants del cel i a tots els fidels de la terra; i agraït íntimament per un benefici tan gran, us estimo amb tot el cor, bon Jesús, infinitament perfecte i infinitament amable. Feu-me la gràcia de no ofendre-us mai més de cap manera, i de que, recreat aquí a la terra amb la vostra presència eucarística, mereixi un altre dia gaudir, juntament amb Maria, de la vostra presència benaurada i eterna en el cel.

ORACIÓ D'AMOR. — Feu, Senyor, que us estimi més que tot  i que tothom, per damunt de tot i de tothom, i fins, si és precís, en contra de tot i de tothom. Que no hi hagi res ni ningú que em tregui, ni m'aparti, ni em deturi en el vostre amor. Que visqui, parli, pensi, obri i estimi sols en Vós, amb Vós i per Vós. I quan un dia hauré de presentar-me davant la vostra sobirana Majestat, tremenda i amable, que no hagueu de demanar-me compte d'haver estimat mai a ningú, ni més ni tant com a Vós.

ACTE D'OFRENA. — Encara que tot el que sóc i tot el que tinc ho he rebut de Vós, a Vós, Senyor, altra vegada ho torno a oferir. Us ofereixo la meva ànima amb totes les seves potències, i el meu cos amb tots els seus sentits, i la vida sencera amb totes les seves alegries i penes. Accepto la creu que volgueu enviar-me i totes les circumstàncies favorables o contràries en què em trobo, de salut, de fortuna, d'honor i de fama. Us encomano particularment la meva hora darrera, que us demano sigui confortada amb els Sants Sagraments; que en ella pugui pronunciar, almenys amb el cor, el vostre Nom santíssim i el de la Verge Maria, que és Mare nostra.

.

Comentaris