Oració a la Mare de Déu per a preparar-se per la Comunió

Mare de Déu amb el Nen
Iranzu (Navarra)
Heus aquí, Mare santíssima, que vaig a rebre el Cos i la Sang del vostre Fill diví Jesús, format per obra de l'Esperit Sant en les vostres puríssimes entranyes.
Digneu-vos a avivar en el meu esperit aquella fe en Jesús que vós tinguéreu; encendre en el meu cor aquell amor amb què vós l'estimàreu; i omplir la meva ànima d'aquelles virtuts amb què vós el rebéreu i l'adoràreu en el vostre si virginal.
Per pobra de mèrits que sigui la meva ànima i per migrat que sigui el meu cor, si vós ho prepareu, Jesús s'hi trobarà bé i se'n plaurà.
Per honor del vostre Fill diví, per goig vostre i per bé de la meva ànima, vulgueu preparar en mi una digna rebuda i estada a Jesús Sagramentat. Amén.

Comentaris