Oració a l'Àngel de la Guarda, de sant Joan Berchmans

L'Àngel de la Guarda

Àngel Sant, estimat de Déu, que per disposició divina m'heu pres sota la vostra benaurada guarda des del primer instant de la meva vida i mai no pareu de defensar-me d'il·luminar-me i de dirigir-me:
jo us venero com a protector, us estimo com a custodi, em sotmeto a la vostra direcció i m'entrego tot a vós perquè em governeu.
Per tant us prego, i per l'amor de Jesucrist us suplico, que quan jo sigui ingrat amb vós i obstinat a les vostres inspiracions, no em volgueu, per això, abandonar; ans volgueu posar-me prompte en el camí dret si m'he desencaminat, ensenyar-me si sóc ignorant, aixecar-me si he caigut, consolar-me si estic afligit, sostenir-me si estic en perill, per tal que em conduïu al cel a posseir la felicitat eterna.
Amén.

.

Comentaris