Goigs a la Mare de Déu del Roser. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DEL ROSER, LOS QUALS SE CANTAN EN TEMPS DE NECESITÁT DE AYGUA.

Mare de Déu del Roser
Església del Roser d'Igualada
Foto: Santi Carbonell

Salvens Deu, Maria
Mare del Roser,
Daunos Pau, y pluja
Verge sins convé.

De gracia sou plena
la mes exaltada;
de virtuts amena,
y al Cel coronada,
la nostra Advocada
vullau sempre ser.
...
Entre totas las donas
sou la mes hermosa,
y entre tots los Sants
la mes gloriosa,
siaunos piadosa
Mare del Roser.
...
Puix que podeu tant
vullaunos valer,
donaunos la gloria
puix ho podeu fer.


Façana de l'església del Roser d'Igualada

Mare de Déu del Roser a la façana de l'església
Foto: Jordi Ferrer

Interior de l'església del Roser d'Igualada

Placa on es recorda el fet prodigiós que va tenir lloc en aquesta església

Comentaris