Ave de Fàtima. Barri de Gràcia de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

Mare de Déu de Fàtima
De la Glòria baixa
la Mare de Déu,
cantem-li tots Ave
amb sonora veu.

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.

La Verge Maria
del cel ha baixat,
a dú l'alegria
del seu dolç Regnat.
...
Les flors del Rosari
tindrem a les mans,
que sigui l'anella
que ens faci germans.
...
Oh Santa Maria,
joiell del cel blau,
al món que s'enfonsa
torneu-li la pau.

Edició de l'Ave de Fàtima en l'aniversari de les festes celebrades en honor de la Verge de Fàtima, a Gràcia, Barcelona, el 13 d'octubre de l'any 1956.
La part del darrera de l'Ave de Fàtima conté unes consideracions tradicionals a cada Misteri del Sant Rosari.


Comentaris