Jesús és nat! Poema de Nadal del P. Jaume Garcia Estragués

Concurs de pessebres d'Aiguafreda, 2012.

Ja s'ha complert la profecia;
ens és nascut el Jesuset
a mitjanit, a l'Establia,
prop de Betlem, xamós poblet.
La fosca ha fuit, ha fuit el fred,
apar ple dia...
D'àngels mil chors han entonat:
Jesús és nat!

Dels pastorets la colla es troba
guardant ramats la Nit millor;
l'Àngel els diu la bona nova;
"És a Betlem un Déu nadó,
Qui de tot és Amo i Senyor,
neix a la Cova!
Per redimir el món tan ingrat
Jesús és nat".

Els bons pastors prest s'encaminen,
saltant de goig, al sant Portal;
veuen un nin, però endevinen
que és el mateix Déu eternal.
Davant l'Etern que es fa mortal
humils s'inclinen,
i llurs presents fan de bon grat
a Jesús nat.

Com els pastors, també fem via
cap a Betlem, per adorar
el Jesuset que allí ens naixia,
Déu que es fa avui nostre Germà.
Mes sense res, no ens cal anar
a l'Establia...
Dem nostre cor enamorat
a Jesús nat!

(any 1927)

.

Comentaris