Oració a la Mare de Déu donant gràcies per la Comunió

Mare de Déu amb el Nen
Iranzu (Navarra)
O Maria, Verge i Mare santíssima, heus aquí que he rebut el vostre Fill estimadíssim, que vau concebre en les vostres immaculades entranyes, que vàreu infantar, alletar i estrènyer amb suavíssimes abraçades.
Heus aquí Aquell que amb la seva presència us alegrava i us omplia de totes les delícies; Aquell mateix us torno a presentar humilment i amorosament, i l'ofereixo als vostres braços per estrenyer-lo, al vostre cor per estimar-lo, i perquè sigui ofert a la Santíssima Trinitat en culte suprem d'adoració, per al vostre major honor i glòria, i per a les meves necessitats i les de tot el món.
Us prego, doncs, o Mare piadosíssima, que m'obtingueu el perdó de tots els meus pecats i gràcia ben abundosa per a servir-lo en endavant més fidelment, i demés, la gràcia final, per tal que pugui alabar-lo amb Vós per tots els segles dels segles. Així sia.

Comentaris