Actes breus de preparació per a la Sagrada Comunió

ACTES DE FE I D'ADORACIÓ. — Senyor meu Jesucrist, jo crec amb tota l'ànima que Vós esteu realment en el Santíssim Sagrament de l'altar, amb Cos, Sang, Ànima i Divinitat. Per això us adoro en aquest Sagrament i us reconec pel meu Creador, Senyor, Redemptor i pel meu Bé suprem i únic.

ACTE D'ESPERANÇA. — Senyor, jo espero que, donant-vos tot a mi en aquest diví Sagrament, tindreu misericòrdia de mi i em concedireu totes les gràcies que em són necessàries per a la meva eterna salvació.

ACTE DE CARITAT. — Senyor, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, perquè sou el meu Pare, el meu Redemptor, el meu Déu infinitament amable; i per amor vostre estimo el pròxim com a mi mateix, i perdono de cor els que m'han ofès.

ACTE DE CONTRICIÓ. — Senyor, detesto tots els meus pecats, perquè són ofensa vostra i em fan indigne de rebre-us dins del meu cor, i proposo amb la vostra gràcia no cometre'n més en endavant, fugir de les ocasions i fer-ne penitència.

ACTE DE DESIG. — Senyor, desitjo ardentment que vingueu a la meva ànima, a fi que la santifiqueu i la feu tota vostra per amor, tant, que mai més no s'aparti de Vós, ans visqui sempre en gràcia vostra.

ACTE D'HUMILITAT. — Senyor, jo no sóc digne que Vós entreu dintre de mi, però digueu tan sols una paraula i serà sana la meva ànima.

DECLARACIÓ D'INTENCIÓ. — Bon Jesús Sagramentat! Amb tota la fe de que sóc capaç jo m'atanso al vostre convit sagrat, memorial amorós de la vostra Passió i Mort, no pas per cap mirament humà, ni per rutina, sinó per correspondre al vostre amor i unir-me més íntimament amb Vós, Déu meu i Senyor meu; per santificar-me i enfortir la meva voluntat flaca en el compliment perfecte de la vostra santa Llei, i per assegurar cada dia més la meva eterna salvació.
Per això vull fer ara una ben digna preparació, amb actes de virtut i pregàries, tot confiant que Vós em donareu la gràcia i el fervor convenients per a practicar-los a major honra i glòria vostra i profit de la meva ànima.

ACTE DE FE I D'ADORACIÓ. — Déu meu, crec fermament que esteu realment present en el Santíssim Sagrament de l'altar. Jo us hi adoro des del més íntim del meu cor, i amb tota la humilitat de que sóc capaç hi reverencio la vostra santa presència. Feu, Senyor, que després d'haver adorat aquí baix la vostra santa Majestat en aquest admirable Sagrament, la pugui adorar després eternament en la glòria.
Déu meu, us adoro amb la més profunda reverència i voldria adorar-vos en tot lloc i en tot moment, i, més especialment, dintre meu per la gràcia i en la sagrada Eucaristia. Jo uneixo la meva adoració a la de la Verge Santíssima i a la de tots els Àngels i Sants, i en particular a les adoracions que Vós mateix, bon Jesús Sagramentat, feu pujar al Cel per tota la humanitat.
Us vull adorar també per tots aquells que no us coneixen ni us estimen; vull alabar-vos per tots aquells que us desprecien, i suplir amb el meu fervor i el meu desig de rebre-us, la deixadesa i la fredor amb què ho fan tants cristians. I per fer tot el que estigui a la meva mà, o bon Déu, vull oferir-me com un sacrifici d'holocaust a honor i reverència vostra, que és el major homenatge d'amor i d'adoració que us puc fer. Així sia.

ACTE D'AMOR I DE REPARACIÓ. — Animat amb aquell profund respecte que la Fe m'inspira, o Déu meu i Salvador meu, Jesucrist, Déu i home vertader, jo us estimo amb tot el cor, i us adoro reclòs aquí en el Sagrari, en reparació de totes les irreverències, profanacions i sacrilegis amb que sou ofès cada dia en l'augustíssim Sagrament de l'altar. Us adoro, Déu meu, si no tant com en sou digne, ni com jo ho hauria de fer, almenys tant com puc; i voldria poder fer-ho amb aquella mateixa perfecció amb que ho fan els Àngels en el Cel. Jesús meu, sigueu de tothom conegut, adorat, estimat i regraciat en tot moment en el Santíssim Sagrament. Així sia.

Comentaris