Amor. Poema de Nadal de Mn. Cinto Verdaguer

Pessebre. Foto: Jorge M. (DinAx)

Jesuset hermós,
mon cor vos adora,
claror dels meus ulls,
estel de ma gloria.

Mon cor sempre us diu
la mateixa cosa,
però ja us diu prou
si'l vostre l'escolta.

Trobador novell,
sé sols una troba,
mon llaút és xich,
té sols una corda
y mon pit un sol
amor que'l devora.

Com lo vent que brunz
y la mar que ronca,
la fulla que's mou
y l'aygua que brolla
y'l cèfir que riu
tot besant la rosa,
com lo cant del sit
y'l plor de la tórtora,
l'amor quan es gran
té sols una nota.

Mn. Joan Carreres i Péra comenta aquest poema en el seu llibre "Jacint Verdaguer: Caritat". Editorial Claret, 2010:
El lema "Amor meu i tot" es pot interpretar "estima i fes el que vulguis". Versos de profund lirisme, tenen el regust dels Idil·lis i Cants místics. Lluís Guarner, que els traduí al castellà, hi veu un triple influx: els místics de l'escola espanyola, l'idealisme francès i l'esperit popular. Té molt més: l'autor hi aboca la infantesa espiritual que porta dins. Una de les composicions més tendres i emotives de Mossèn Cinto. Com un vers de Nadal. Per ser recitat per un infant davant del pessebre.

.

Comentaris