Goigs a sant Toribi, bisbe d'Astorga

GOIGS DEL GLORIÓS SANT TORIBI, BISBE DE ASTORGA, CONFESSOR, SA FESTA EN LO DIA 16 DE ABRIL. Any 1870.

Sant Toribi d'Astorga

De la fé gran defensor,
de Astorga il·lustre Prelat:
Toribi de Deu amat
Daunos ajuda y favor.

De llinatge principal
en Galicia nasquereu,
y desde petit vos fereu
de virtuts molt rich caudal,
de las quals lo vostre cor
sempre estigué enamorat.
...
Vostres reliquies sagrades,
que en Liebana venéra
tota Espanya ab fé sencéra
gracies multiplicades
alcançarán ab amor
á est Regne tan estimat.

Puig lo divino Pastor
vos ha en lo cel colocat:
Toribi bisbe sagrat
siau de tots protector.Comentaris