Goigs molt antics a sant Salvador d'Horta

GOIGS EN ALABANÇA DEL BEATO* SALVADOR DE ORTA. Any 1627.
*Beatificat el 1606 i canonitzat el 1938.

Monument a sant Salvador d'Horta al Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners, ciutat natal del sant. Foto: Josep Maria.

Puix ab ral gloria y honor
sou en lo cel coronat
vullaunos dar sanitat
ò Beato Salvador.

De Francesch gran Patriarca
foreu soldat preeminent,
y en la Orde humil servent
de qui cel, y terra abarca
imitant la santedat
de aquell trasllat del Senyor.
...
Qui dirà les maravelles,
y miracles excelents
que obrareu ab tantes gents
si ells son molts, y moltes elles
Iesus en vos se ha mostrat
de sos Sants gran premiador.
...

Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Sant Salvador d'Horta es celebra el 18 de març


Comentaris